گروه هنری پیله بهشت در برنامه علمی چرخ

اخبار

به گزارش دبیرخانه گروه هنری پیله بهشت، برنامه علمی و جذاب چرخ که این روزها از شبکه چهار پخش می شود، یکی از قسمت های خود را به فعایت های گروه هنری پیله بهشت در راستای پیوند هنر و محیط زیست اختصاص داد.

Image title


با دعوت برنامه چرخ که بیشتر در پی ساده سازی مفاهیم علمی از یک سو و از سوی دیگر به معرفی رویدادها موثر در زمینه علم در جهان و ایران می پردازد، گروه هنری پیله بهشت مهمان این برنامه شد و توانست با معرفی و توضیح عملکرد خود در زمینه طبیعت و تصویر گری علمی و چگونگی آن گپ و گفتی دوستانه با مجری برنامه و مخاطبین آن داشته باشد، گروه هنری پیله بهشت خرسند است که گامهای اولیه برای آشنایی مردم و نهادهای علمی و پروژه های تحقیقاتی را با تصویرگری علمی که اکنون در تمام دنیا از آن به عنوان یک رشته بسیار موثر و قدرتمند در نمایش هرچه بهتر جزییات  می باشد را با همراهی هنرمندان جوان و پیشکسوت کشورمان برداشته است.

در این برنامه دیدنی علاوه بر گفتگو در مورد تصویرگری علمی و هدف گروه هنری پیله بهشت از انجام اینگونه پروژه ها به تماشای قسمتی از فیلم مستند آی ی ی آدم هانشستیم  http://www.cpart.ir/articles/70 مرحوم محمدعلی اینانلو این مستند را به هنرمندان حاضر در پروژه ماهی و مرجان، هدیه کرده بودند، یادشان گرامی.