نقاب خاک بر نقاش خاک ها و کویرها، پرویز کلانتری در گذشت

اخبار

Image title

مرگ گاهی ریحان می چیند


گروه هنری پیله بهشت فوت استاد عزیزمان پرویز کلانتری را به جامعه هنری و خانواده مهربانشان تسلیت می گوید و در توضیح شخصیت ایشان همین بس که بسیار ساده، شریف و نجیب بودند، مطمئن هستم همه ما با صدایی آرام در دل به خود گفتیم چقدر بد که ایشان را از دست دادیم...

گروه هنری پیله بهشت در انجام دو پروژه موفق خود بسیار از راهنمایی های ایشان سود برد و هرگز دلسوزی و پی گیرهای ایشان را در انجام امور فراموش نخواهد کرد روح بزرگشان در آرامش و رحمت مدام خداوند باشد.

مروری کوتاه بر یادآوری خاطراتی که استاد برای همه ما کودکان دهه شصت ساختند.

Image title

Image title

Image title

و آخرین اثری که استاد عزیزمان برای گروه هنری پیله بهشت و برای ماهی و مرجان خلیج پارس کار کردند

Image title

شما همیشه زنده اید.

Image title

                                                                                                                      هما رستمی شاهواری